| | 0 Comments

Công ty điện tự động SCADA công nghiệp.

Công ty tự động hóa Quang Trung cung cấp hệ thống điện tự động hóa SCADA/PLC công nghiệp. Dịch vụ tự động hóa, nâng cấp hệ thống PLC/HMI.

| | 0 Comments

Nhà thầu điện – tự động hóa công nghiệp

Công ty tự động hóa Quang Trung Hitech chuyên nhận thi công hệ thống điện tự động hóa công nghiệp.

| | 0 Comments

Hệ thống điện tự động hóa nhà máy hóa chất – sản xuất Axit, xút.

Công ty tự động hóa Quang Trung Hitech cung cấp hệ thống điện tự động hóa cho nhà máy sản xuất hóa chất, axit, alkaline…

| | 0 Comments

Nhà thầu điện – tự động hóa

Công ty điện tự động hóa Quang Trung Hitech cung cấp, nhận thi công hệ thống tự động hóa nhà máy. Thi công cung cấp tủ điện điều khiển, dịch vụ lập trình PLC/SCADA.

| | 0 Comments

Nâng cấp hệ thống điện tự động hóa nhà máy

Công ty Quang Trung Hitech cung cấp dịch vụ và giải pháp nâng cấp hệ thống điện – tự động hóa nhà máy.

| | 0 Comments

Cung cấp thi công hệ thống tủ điện tự động hóa trạm bơm nước.

Công ty điện tự động hóa Quang Trung Hitech cung cấp hệ thống điện tự động hóa, tủ điện PLC/SCADA cho trạm bơm nước cấp.

| | 0 Comments

Thi công lắp đặt hệ thống tự động hóa SCADA cho nhà máy xử lý nước thải, nước khử khoáng.

Công ty điện tự động hóa Quang Trung chuyên cung cấp hệ thống tự động hóa cho nhà máy xử lý nước công nghiệp.

| | 0 Comments

Hệ thống điện tự động hóa cổng trục

Công ty Quang Trung Hitech cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống tự động hóa cổng trục.

| | 0 Comments

Hệ thống điện tự động hóa cho nồi hơi tầng sôi

Công ty Quang Trung Hitech cung cấp hệ thống SCADA/PLC cho nồi hơi tầng sôi

| | 0 Comments

Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển

Công ty Quang Trung Hitech thi công lắp đặt tủ điện điều khiển PLC/SCADA.