| | 0 Comments

Hệ thống điện tự động hóa SCADA nhà máy

Công ty Quang Trung Hitech cung cấp hệ thống Điện – Tự động hóa SCADA/DCS trọn gói cho nhà máy sản xuất.