Cung cấp hệ thống điện tự động hóa cho nhà máy giấy, lò hơi tầng sôi.

Công ty tự động hóa Quang Trung Hitech cung cấp hệ thống điện tự động hóa cho nhà máy giấy, hệ thống bột giấy.