Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện tự động hóa nhà máy thủy điện – Lào

Công ty điện tự động hóa Quang Trung Hitech cung cấp dịch vụ tự động hóa, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng nhà máy.