Hệ thống điện tự động hóa nhà máy nước – trạm bơm nước

Công ty tự động hóa Quang Trung Hitech cung cấp hệ thống điện tự động hóa cho nhà máy nước, trạm bơm nước.