Hệ thống điều khiển và giám sát SCADA cho lò hơi tầng sôi

Công ty Quang Trung Hitech thi công hệ thống điện tự động hóa lò hơi tầng sôi.