Nhà thầu điện – tự động hóa

| | 0 Comments

Công ty điện tự động hóa Quang Trung Hitech cung cấp, nhận thi công hệ thống tự động hóa nhà máy.

Thi công cung cấp tủ điện điều khiển, dịch vụ lập trình PLC/SCADA.