| | 0 Comments

Hệ thống điện tự động hóa cho nồi hơi tầng sôi

Công ty Quang Trung Hitech cung cấp hệ thống SCADA/PLC cho nồi hơi tầng sôi

| | 0 Comments

Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển

Công ty Quang Trung Hitech thi công lắp đặt tủ điện điều khiển PLC/SCADA.

| | 0 Comments

Hệ thống điện tự động hóa nhà máy nước

Công ty Quang Trung Hitech cung cấp hệ thống điện tự động hóa SCADA/DCS nhà máy nước.