Thi công lắp đặt hệ thống tự động hóa SCADA cho nhà máy xử lý nước thải, nước khử khoáng.

| | 0 Comments

Công ty điện tự động hóa Quang Trung chuyên cung cấp hệ thống tự động hóa cho nhà máy xử lý nước công nghiệp.